714
امتیاز  
7
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
نگارموقرمقدم
2 سال و 8 ماه
مهندسی برق
28 سال