5968
امتیاز  
665
تعداد نظرات  
39
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
m_soltani
4 سال و 12 ماه
اقتصاد
30 سال