410
امتیاز  
5
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
m_masoumian
5 سال و 6 ماه
ریاضی فیزیک
22 سال