10
امتیاز  
5
تعداد نظرات  
0
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
P_S_Z
6 سال و 10 ماه
هنر گرایش تصویر سازی
28 سال