4100
امتیاز  
150
تعداد نظرات  
33
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Z shakeri
1 سال و 8 ماه
انسانی
17 سال