2358
امتیاز  
78
تعداد نظرات  
19
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Z shakeri
10 ماه
انسانی
16 سال