12950
امتیاز  
2910
تعداد نظرات  
38
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
مرگ تدریجی یک سمانِ
3 سال و 4 ماه
ریاضی
20 سال