204
امتیاز  
2
تعداد نظرات  
2
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
F_Mortazavi
4 سال و 4 ماه
زبان و ادبیات فارسی
26 سال