4313
امتیاز  
1040
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
sahar
7 سال و 2 ماه
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
23 سال