0
امتیاز  
0
تعداد نظرات  
0
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
dr_alef
2 سال و 12 ماه
مدیریت آموزشی - مهندس کامپیوتر
33 سال