3700
امتیاز  
629
تعداد نظرات  
21
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
E_KHOSRAVANI
4 سال و 2 ماه
27 سال