2200
امتیاز  
30
تعداد نظرات  
18
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
m_shahabi
5 سال و 8 ماه
فیزیک حالت جامد
47 سال
برو به صفحه :
... 1 ...