10
امتیاز  
0
تعداد نظرات  
0
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
morizaki
6 سال و 8 ماه
ریاضی
25 سال
مرد : جنسیت اجازه نمایش وجود ندارد : نام خانوادگی اجازه نمایش وجود ندارد : نام
دیپلم : سطح تحصیلات 1374-08-25 : تاریخ تولد مجرد : وضعیت تاهل
نمایش داده نمی شود : پست الکترونیک اجازه نمایش وجود ندارد : شغل فعلی ریاضی : رشته تحصیلی
        http://http://moriwithtedy.mihanblog.com : وب سایت
: علایق سیاسی اجتماعی
حضور در راهپیمایی
: کتاب های مورد علاقه
همه نوعش
: موسیقی مورد علاقه
اجازه نمایش وجود ندارد
: فیلم های مورد علاقه
هزچی غیر هندی(مجاز باشه لدفن اینجا خونواده نشسته)
: درباره من
اجازه نمایش وجود ندارد