410
امتیاز  
5
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
m_masoumian
5 سال و 5 ماه
ریاضی فیزیک
22 سال
زن : جنسیت masoumian : نام خانوادگی maedeh : نام
محصل دبیرستان : سطح تحصیلات 1376-06-30 : تاریخ تولد مجرد : وضعیت تاهل
نمایش داده نمی شود : پست الکترونیک dast be ghalam : شغل فعلی ریاضی فیزیک : رشته تحصیلی
        http://jeem.ir/user.php?id=5198 : وب سایت
: علایق سیاسی اجتماعی
اجازه نمایش وجود ندارد
: کتاب های مورد علاقه
غروروتعصب.وادرینگ هایتس.چشم هایش و...
: موسیقی مورد علاقه
پاپ.رپ.گاهیم کلاسیک
: فیلم های مورد علاقه
هیس دخترهافریادنمی زنند.ووجدایی نادرازسیمین و...
: درباره من
بلندپروازبزرگ به دنبال کشف وخلق