9182
امتیاز  
321
تعداد نظرات  
77
مقالات نوشته شده  
7
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
صدیقه حسینی
3 سال و 7 ماه
مهندس صنایع
29 سال
زن : جنسیت حسینی : نام خانوادگی صدیقه : نام
دانشجو ارشد : سطح تحصیلات 1368-10-13 : تاریخ تولد اجازه نمایش وجود ندارد : وضعیت تاهل
نمایش داده نمی شود : پست الکترونیک اجازه نمایش وجود ندارد : شغل فعلی مهندس صنایع : رشته تحصیلی
        http://http://Www.pantmim68.blogfa.com : وب سایت
: علایق سیاسی اجتماعی
اجازه نمایش وجود ندارد
: کتاب های مورد علاقه
اجازه نمایش وجود ندارد
: موسیقی مورد علاقه
اجازه نمایش وجود ندارد
: فیلم های مورد علاقه
اجازه نمایش وجود ندارد
: درباره من
اجازه نمایش وجود ندارد