946
امتیاز  
23
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
4
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Ehsan.Jahani
5 سال و 2 ماه
مهندسی صنایع/مدیریت اجرایی
29 سال
مرد : جنسیت اجازه نمایش وجود ندارد : نام خانوادگی احسان : نام
کارشناس ارشد : سطح تحصیلات 1370-06-30 : تاریخ تولد اجازه نمایش وجود ندارد : وضعیت تاهل
نمایش داده نمی شود : پست الکترونیک فروشگاه دار : شغل فعلی مهندسی صنایع/مدیریت اجرایی : رشته تحصیلی
        http://jeem.ir/user.php?id=25578 : وب سایت
: علایق سیاسی اجتماعی
اجازه نمایش وجود ندارد
: کتاب های مورد علاقه
اجازه نمایش وجود ندارد
: موسیقی مورد علاقه
اجازه نمایش وجود ندارد
: فیلم های مورد علاقه
اجازه نمایش وجود ندارد
: درباره من
جهانی که در آن نباشد احسان جهنم می شود برای انسان