0
امتیاز  
0
تعداد نظرات  
0
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
dr_alef
3 سال و 9 ماه
مدیریت آموزشی - مهندس کامپیوتر
34 سال
زن : جنسیت اجازه نمایش وجود ندارد : نام خانوادگی دکتر الف : نام
دکترا : سطح تحصیلات 1363-06-29 : تاریخ تولد اجازه نمایش وجود ندارد : وضعیت تاهل
نمایش داده نمی شود : پست الکترونیک بیکار : شغل فعلی مدیریت آموزشی - مهندس کامپیوتر : رشته تحصیلی
        اجازه نمایش وجود ندارد : وب سایت
: علایق سیاسی اجتماعی
اجازه نمایش وجود ندارد
: کتاب های مورد علاقه
اجازه نمایش وجود ندارد
: موسیقی مورد علاقه
اجازه نمایش وجود ندارد
: فیلم های مورد علاقه
اجازه نمایش وجود ندارد
: درباره من
اجازه نمایش وجود ندارد