680
امتیاز  
192
تعداد نظرات  
0
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
امیر بهزادپور
3 سال و 12 ماه
مهندسی برق
24 سال
مرد : جنسیت بهزادپور : نام خانوادگی امیر : نام
کارشناس ارشد : سطح تحصیلات 1373-01-01 : تاریخ تولد اجازه نمایش وجود ندارد : وضعیت تاهل
نمایش داده نمی شود : پست الکترونیک اجازه نمایش وجود ندارد : شغل فعلی مهندسی برق : رشته تحصیلی
        http://http://gonahkar.blog.ir : وب سایت
: علایق سیاسی اجتماعی
اجازه نمایش وجود ندارد
: کتاب های مورد علاقه
اجازه نمایش وجود ندارد
: موسیقی مورد علاقه
اجازه نمایش وجود ندارد
: فیلم های مورد علاقه
فیلم های تاریخی و اقتباسی.
: درباره من