1340
امتیاز  
70
تعداد نظرات  
11
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
d_radmand
3 سال و 3 ماه
علم اداره دولت و حکومت
24 سال