1024
امتیاز  
12
تعداد نظرات  
10
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
m_ashouri
2 سال و 12 ماه
فیزیک
27 سال