3804
امتیاز  
1117
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
d_toktam
7 سال و 4 ماه
تجربی جات
21 سال