896
امتیاز  
94
تعداد نظرات  
6
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n_babaeinia
3 سال و 9 ماه
اقتصاد
26 سال