208
امتیاز  
4
تعداد نظرات  
2
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
sh_shabanpour
4 سال و 3 ماه
32 سال