2100
امتیاز  
192
تعداد نظرات  
14
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
zohreh sayenpoor
3 سال و 10 ماه
روانشناسی
23 سال