2100
امتیاز  
192
تعداد نظرات  
14
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
zohreh sayenpoor
4 سال و 6 ماه
روانشناسی
24 سال