1690
امتیاز  
83
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
s_sabouri
6 سال و 3 ماه
علوم آزمایشگاهی
27 سال