2004
امتیاز  
99
تعداد نظرات  
14
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
ali_zohri
6 سال و 1 ماه
فناوری اطلاعات
34 سال