1886
امتیاز  
90
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
ali_zohri
3 سال و 12 ماه
علوم تجربی
32 سال