258
امتیاز  
26
تعداد نظرات  
2
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Mousazadeh
4 سال و 11 ماه
ریاضی کاربردی
25 سال