258
امتیاز  
26
تعداد نظرات  
2
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Mousazadeh
5 سال و 3 ماه
ریاضی کاربردی
26 سال