472
امتیاز  
36
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
نگارعبادپور
1 سال و 4 ماه
علوم آزمایشگاهی
21 سال