172
امتیاز  
36
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
محدثه ظریفیان
12 ماه
کارشناسی گرافیک
24 سال