168
امتیاز  
34
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
محدثه ظریفیان
5 ماه
کارشناسی گرافیک
23 سال