150
امتیاز  
25
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
محدثه ظریفیان
3 ماه
کارشناسی گرافیک
23 سال