218
امتیاز  
9
تعداد نظرات  
2
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
alirezam_abdi
7 ماه
دبیری ریاضی دانشگاه فرهنگیان
22 سال