114
امتیاز  
7
تعداد نظرات  
1
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
alirezam_abdi
4 ماه
دبیری ریاضی دانشگاه فرهنگیان
22 سال