616
امتیاز  
8
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
kimia_ka_
8 ماه
تجربی
18 سال