700
امتیاز  
0
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
m-melli
6 سال و 5 ماه
فیزیک
28 سال