815
امتیاز  
50
تعداد نظرات  
6
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
n-rezapour
6 سال و 7 ماه
کامپیوتر
32 سال