1708
امتیاز  
362
تعداد نظرات  
6
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Sara-amd
4 سال و 12 ماه
ریاضی
22 سال