11312
امتیاز  
4567
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Mohammad-E
4 سال و 10 ماه
مهندسی مخابرات
31 سال