11312
امتیاز  
4567
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Mohammad-E
5 سال و 7 ماه
مهندسی مخابرات
32 سال