2100
امتیاز  
50
تعداد نظرات  
16
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
komeil
4 ماه
پزشکی
21 سال