2220
امتیاز  
110
تعداد نظرات  
14
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
sara_j
1 سال و 2 ماه
27 سال