1100
امتیاز  
50
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
تکتم فهمیده
5 ماه
حسابداری
33 سال