1104
امتیاز  
52
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
تکتم فهمیده
1 سال و 1 ماه
حسابداری
34 سال