886
امتیاز  
43
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
تکتم فهمیده
4 ماه
حسابداری
33 سال