550
امتیاز  
21
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Nazi_azar
1 سال و 6 ماه
زبان و ادبیات فارسی
26 سال