3654
امتیاز  
1527
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
f_nietzsche
5 سال و 12 ماه
علوم سیاسی
28 سال