1318
امتیاز  
9
تعداد نظرات  
11
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
M_shirkhani5605
9 ماه
زبان انگلیسی
34 سال