316
امتیاز  
8
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
6
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
M_shirkhani5605
1 ماه
زبان انگلیسی
34 سال