1118
امتیاز  
9
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
M_shirkhani5605
3 ماه
زبان انگلیسی
34 سال