1472
امتیاز  
132
تعداد نظرات  
11
مقالات نوشته شده  
7
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
علی_دادخواه
4 ماه
عمران
30 سال