1908
امتیاز  
150
تعداد نظرات  
14
مقالات نوشته شده  
4
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
علی_دادخواه
7 ماه
عمران
30 سال