1666
امتیاز  
480
تعداد نظرات  
8
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
زینوس اسکندر
9 ماه
نوازندگی ساز ایرانی
15 سال