1820
امتیاز  
507
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
زینوس اسکندر
11 ماه
نوازندگی ساز ایرانی
15 سال