1828
امتیاز  
511
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
زینوس اسکندر
1 سال و 5 ماه
نوازندگی ساز ایرانی
16 سال