1160
امتیاز  
332
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
زینب اسکندری
7 ماه
نوازندگی ساز ایرانی
15 سال