824
امتیاز  
12
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Zahra_Talaei97
3 ماه
مترجمی زبان انگلیسی
21 سال