350
امتیاز  
21
تعداد نظرات  
3
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Moshteba_sin
9 ماه
فوق تخصص تبدیل غم به خنده
28 سال