2806
امتیاز  
590
تعداد نظرات  
13
مقالات نوشته شده  
17
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
SHAHRAM-BAZLI
5 ماه
هنر
27 سال