5162
امتیاز  
1167
تعداد نظرات  
24
مقالات نوشته شده  
17
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
SHAHRAM-BAZLI
8 ماه
هنر
27 سال