5358
امتیاز  
1215
تعداد نظرات  
25
مقالات نوشته شده  
19
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
SHAHRAM-BAZLI
10 ماه
هنر
27 سال