1424
امتیاز  
211
تعداد نظرات  
8
مقالات نوشته شده  
15
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
شهرام -بذلی
3 ماه
هنر
29 سال