908
امتیاز  
215
تعداد نظرات  
5
مقالات نوشته شده  
5
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
LIMAN
1 ماه
برق و الکترونیک
52 سال