876
امتیاز  
36
تعداد نظرات  
8
مقالات نوشته شده  
3
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
دانیال
12 ماه
Ceramic engineer
25 سال