1704
امتیاز  
201
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
amineh_hz
1 سال و 12 ماه
باستان شناسی
20 سال