1502
امتیاز  
200
تعداد نظرات  
8
مقالات نوشته شده  
2
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
amineh_hz
1 سال و 3 ماه
باستان شناسی
20 سال