684
امتیاز  
92
تعداد نظرات  
4
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
amineh_hz
4 ماه
باستان شناسی
19 سال