1290
امتیاز  
194
تعداد نظرات  
6
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
amineh_hz
1 سال و 2 ماه
باستان شناسی
19 سال