1702
امتیاز  
200
تعداد نظرات  
9
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
amineh_hz
1 سال و 7 ماه
باستان شناسی
20 سال