392
امتیاز  
94
تعداد نظرات  
2
مقالات نوشته شده  
0
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
s_bagherzadeh
6 ماه
کنکور !
19 سال