1028
امتیاز  
114
تعداد نظرات  
7
مقالات نوشته شده  
1
مقالات در صف انتشار  
: نام کاربری
: سن جیمی
: رشته تحصیلی
: سن
Susan_mhd
1 سال و 6 ماه
حسابداری
22 سال